Selecteer een pagina
  1. Start
  2. /
  3. Overwinterende Kolgans
  4. /
  5. Factsheet 2022 – Overwinterende Kolgans

Factsheet 2022 – Overwinterende Kolgans

10 januari 2023

Kolgans

Anser albifrons

Kolganzen zijn voornamelijk aanwezig van oktober tot en met maart, met de hoogste aantallen midden in de winter. Maximaal vertoeven er bijna 900.000 Kolganzen in ons land, 80% van de wereldpopulatie. De grootste concentraties houden zich op in graslanden in Friesland en het rivierengebied. Strenge vorst en zware sneeuwval kan leiden tot een leegloop uit Noordoost-Nederland (en toenemende aantallen in Zuidwest-Nederland en het rivierengebied), soms ook tot een massale toestroom of doortrek van vogels die eerst oostelijker pleisterden.

De landelijke aantallen namen sinds 1975 fors toe. Dit berust deels op een herverdeling van binnen Europa overwinterende Kolganzen en verlaagde jachtdruk. Tegelijkertijd arriveerde de voorhoede steeds vroeger en namen Kolganzen nieuwe pleisterplaatsen buiten de traditionele in gebruik. Kolganzen blijven overigens niet langer hangen dan voorheen: in zachte winters trekt al een fors deel weg in februari. De in Nederland overwinterende aantallen zijn sinds 2005 stabiel; dat de seizoensgemiddelden nog toenamen komt vooral doordat grote aantallen soms al vroeg in de herfst arriveren.

(bron: https://stats.sovon.nl/stats/soort/1590).

aantallen en spreiding in overijssel

schade overwinterende kolgans

Aantallen totaal en per jaar

Aantallen en spreiding per WBE

Aantallen en spreiding per wbe per jaar

Standaard worden 10 items getoond. Dit kan uitgebreid worden door meer items te kiezen. Er kan gesorteerd worden op alle kolommen.

WBE nr.WBE naam20182019202020212022
15Heeten101238
43Lonneker Losser45120
46Holten
57IJssellanden9144826620325
66Hof van Twente31280195
108N-O Twente711630
125Jachtvereniging Kampen271233304153
128Twickel82
151IJsselstreek-Salland9804586113961
152ZO Twente95422
157Lemelerberg4046
162West Twente14036
186Hugale
229Noorder Vechtlanden2012614
232Salland-Midden1738490379
240Dinkelstreek
254Reestgebied414801010
268Zenderen162017
282D Oldematen7145107018213
289Koerkamp199250
290Tubbergen4078143
304Vechtstroom46253
307Sallandse Heuvelrug
317Ommen Den Ham50
321Steenwijkerwold48312592020
330Vriezenveen1573551
352Tussen Grens & Vecht Akkerlanden102
363Noord Westhoek225103106920758
375t Achterveld
388Weerribben579591464998
396Tussen Vecht en Dedemsvaart4127
402Zuider Vechtlanden258434
Totaal3612938709626657300477502

belang in overijssel

schade overwinterende kolgans

De getaxeeerde schade van de overwinterende kolgans is per jaar. (bron: BIJ12, unit Faunazaken).

Schade totaal per jaar

De schade is in euro (€)

Schade per WBE

schade per wbe per jaar

Standaard worden 10 items getoond. Dit kan uitgebreid worden door meer items te kiezen. Er kan gesorteerd worden op alle kolommen.

WBE nr.WBE naam20182019202020212022
15Heeten
43Lonneker Losser
46Holten
57IJssellanden4470776127459514047639334
66Hof van Twente
108N-O Twente
125Jachtvereniging Kampen1190812617108421434713181
128Twickel
151IJsselstreek-Salland111191074576541789415538
152ZO Twente
157Lemelerberg
162West Twente
186Hugale
229Noorder Vechtlanden
232Salland-Midden
240Dinkelstreek
254Reestgebied
268Zenderen
282D Oldematen19342503104882046583
289Koerkamp556917901829
290Tubbergen
304Vechtstroom
307Sallandse Heuvelrug
317Ommen Den Ham
321Steenwijkerwold148159706357672
330Vriezenveen627
352Tussen Grens & Vecht Akkerlanden
363Noord Westhoek136912120595732872803264933
375t Achterveld
388Weerribben332924374328303720940628
396Tussen Vecht en Dedemsvaart
402Zuider Vechtlanden
Totaal239872274007184285112468181869

beheer in overijssel

afschot overwinterende kolgans

Het beheer van overwinterende kolganzen in Overijssel wordt uitgevoerd op grond van het faunabeheerplan en de onderliggende ontheffing. Het betreft schadebestrijding door middel van verjaging met ondersteunend afschot op agrarische percelen.

Afschot totaal per jaar

Afschot per WBE

afschot per wbe per jaar

Standaard worden 10 items getoond. Dit kan uitgebreid worden door meer items te kiezen. Er kan gesorteerd worden op alle kolommen.

WBE nr.WBE naam20182019202020212022
15Heeten
43Lonneker Losser
46Holten
57IJssellanden725899730882735
66Hof van Twente1011
108N-O Twente
125Jachtvereniging Kampen7877696491292685
128Twickel
151IJsselstreek-Salland415516457426544
152ZO Twente1
157Lemelerberg
162West Twente2
186Hugale
229Noorder Vechtlanden202383710
232Salland-Midden1924382923
240Dinkelstreek
254Reestgebied88
268Zenderen
282D Oldematen291292207314432
289Koerkamp844
290Tubbergen
304Vechtstroom5
307Sallandse Heuvelrug
317Ommen Den Ham
321Steenwijkerwold1321389312682
330Vriezenveen
352Tussen Grens & Vecht Akkerlanden5341115
363Noord Westhoek185714621224950751
375t Achterveld
388Weerribben313290331557282
396Tussen Vecht en Dedemsvaart
402Zuider Vechtlanden44171
Totaal45944514374946373551