Selecteer een pagina
  1. Start
  2. /
  3. Overzomerende Grauwe Gans
  4. /
  5. Factsheet 2021 – Overzomerende Grauwe Gans

Factsheet 2021 – Overzomerende Grauwe Gans

26 maart 2022

Grauwe Gans

Anser anser

Als broedvogel (overzomerende gans) is de (toekomstige) staat van instandhouding van de grauwe gans in Nederland beoordeeld als gunstig (bron: https://www.sovon.nl/nl/soort/1610).

De (toekomstige) staat van instandhouding in Overijssel, voor de overzomerende grauwe gans als broedvogel is gunstig te noemen, omdat de aantallen overzomerende grauwe ganzen toenemen dan wel stabiliseren en de aantallen hoog zijn.

De soort is een aangewezen soort in N2000 gebieden, zie: https://www.natura2000.nl/profielen/a043-grauwe-gans

Aantallen en spreiding in Overijssel

overzomerende grauwe ganzen

In de eerste helft van de twintigste eeuw verdween de overzomerende grauwe gans nagenoeg door ontginning van moerassen en bejaging. Uitzetpogingen leidden rond 1970 tot broedpopulaties in Friesland en het Deltagebied, gevolgd door een spontane vestiging in Flevoland. Daarna begon een periode van stormachtige uitbreiding, waarbij alleen de droge en bosrijke streken van Nederland werden overgeslagen. De aantallen broedparen namen toe van hooguit 150 in 1977 naar bijna 9.000 in het jaar 2000 en een veelvoud nadien.

Aantallen totaal en per jaar

Aantallen en spreiding per WBE

Aantallen en spreiding per wbe per jaar

Standaard worden 10 items getoond. Dit kan uitgebreid worden door meer items te kiezen. Er kan gesorteerd worden op alle kolommen.

WBE nr.WBE naam20172018201920202021
15Heeten1822036029110
43Lonneker Losser22014391270471548
46Holten94221250
57IJssellanden46895335612161395775
66Hof van Twente690001026
108N-O Twente577377330666574
125Jachtvereniging Kampen17192027328033811582
128Twickel39051200155
151IJsselstreek-Salland33803788501268346107
152ZO Twente3459224336441516
157Lemelerberg25495173141345
162West Twente1466138397714861618
186Hugale90842213140
229Noorder Vechtlanden18514700244
232Salland-Midden181428293362515
240Dinkelstreek180198168185235
254Reestgebied4272752133
268Zenderen4755747571071727
282D Oldematen17692191277125455099
289Koerkamp2791283059260
290Tubbergen50849714292
304Vechtstroom94521126110151055
307Sallandse Heuvelrug741086400
317Ommen Den Ham3360233302
321Steenwijkerwold4259008745490
330Vriezenveen235354387840522
352Tussen Grens & Vecht Akkerlanden1918000426
363Noord Westhoek57864660615662527521
375t Achterveld23320320
388Weerribben39063562055813949
396Tussen Vecht en Dedemsvaart0155218135
402Zuider Vechtlanden16227550344
TOTAAL2801930930306324101440685

belang in overijssel

schade overzomerende grauwe gans

De getaxeeerde schade van de overzomerende grauwe gans is per jaar in de periode 1 april t/m 1 oktober (bron: BIJ12, unit Faunazaken).

Schade totaal per jaar

De schade is in euro (€)

Schade per WBE

schade per wbe per jaar

Standaard worden 10 items getoond. Dit kan uitgebreid worden door meer items te kiezen. Er kan gesorteerd worden op alle kolommen.

WBE nr.WBE naam20172018201920202021
15Heeten
43Lonneker Losser
46Holten
57IJssellanden1435326076403083469750379
66Hof van Twente709
108N-O Twente
125Jachtvereniging Kampen1482418900114771856021883
128Twickel
151IJsselstreek-Salland6488634138349112830022665
152ZO Twente
157Lemelerberg
162West Twente658
186Hugale
229Noorder Vechtlanden41822011
232Salland-Midden63415973
240Dinkelstreek
254Reestgebied
268Zenderen3118
282D Oldematen2285210309195442849427679
289Koerkamp38357930
290Tubbergen
304Vechtstroom
307Sallandse Heuvelrug
317Ommen Den Ham
321Steenwijkerwold36271056724832614
330Vriezenveen
352Tussen Grens & Vecht Akkerlanden
363Noord Westhoek1280229927983137116777237243
375t Achterveld
388Weerribben18609605254551427287228482
396Tussen Vecht en Dedemsvaart
402Zuider Vechtlanden
TOTAAL267173253062240129269715639334

top 5 schadeveroorzakende dieren

Bron: BIJ12

top 5 beschadigde gewassen

Bron: BIJ12

beheer in overijssel

afschot en nestbehandeling overzomerende grauwe gans

Het beheer van overzomerende grauwe ganzen in Overijssel wordt uitgevoerd op grond van het faunabeheerplan en de onderliggende ontheffing. Het betreft schadebestrijding door middel van verjaging met ondersteunend afschot op agrarische percelen. Daarnaast worden nestbehandeling toegepast om de aanwas van overzomerende grauwe ganzen in Overijssel te beperken. 

Afschot totaal per jaar

Afschot per WBE

afschot per wbe per jaar

Standaard worden 10 items getoond. Dit kan uitgebreid worden door meer items te kiezen. Er kan gesorteerd worden op alle kolommen.

WBE nr.WBE naam20172018201920202021
15Heeten175128
43Lonneker Losser8172254
46Holten24221521
57IJssellanden607336526744888
66Hof van Twente8711690241155
108N-O Twente518121923
125Jachtvereniging Kampen4951221000527221
128Twickel4091842
151IJsselstreek-Salland606167611219612
152ZO Twente398326749
157Lemelerberg102315276
162West Twente61109375978
186Hugale7131015
229Noorder Vechtlanden702055
232Salland-Midden392643183166
240Dinkelstreek40295761
254Reestgebied1834
268Zenderen118364854
282D Oldematen232314304445471
289Koerkamp312410314455
290Tubbergen000
304Vechtstroom3525134749
307Sallandse Heuvelrug00
317Ommen Den Ham229814
321Steenwijkerwold9814226658180
330Vriezenveen449181762
352Tussen Grens & Vecht Akkerlanden7039229
363Noord Westhoek80247097610681414
375t Achterveld200
388Weerribben9341938270
396Tussen Vecht en Dedemsvaart373704
402Zuider Vechtlanden10243427
TOTAAL33932088439443605061

nestbehandeling totaal per jaar

Vanaf 2019 zijn nestbehandelingen uitgevoerd.
De getallen zijn met maïsolie behandelde eieren.

nestbehandeling per WBE

nestbehandeling per wbe per jaar

Standaard worden 10 items getoond. Dit kan uitgebreid worden door meer items te kiezen. Er kan gesorteerd worden op alle kolommen. Er zijn vanaf 2019 nestbehandelingen uitgevoerd.

WBE nr.WBE naam20172018201920202021
15Heeten0068
43Lonneker Losser011
46Holten00
57IJssellanden8935622212
66Hof van Twente72339254
108N-O Twente2640
125Jachtvereniging Kampen180463
128Twickel00
151IJsselstreek-Salland1964811
152ZO Twente009
157Lemelerberg033
162West Twente00
186Hugale0011
229Noorder Vechtlanden24047
232Salland-Midden00
240Dinkelstreek00
254Reestgebied00
268Zenderen0018
282D Oldematen14918226
289Koerkamp00
290Tubbergen01127
304Vechtstroom00
307Sallandse Heuvelrug00
317Ommen Den Ham0020
321Steenwijkerwold00
330Vriezenveen00
352Tussen Grens & Vecht Akkerlanden260
363Noord Westhoek96451213111225
375t Achterveld00
388Weerribben60001222
396Tussen Vecht en Dedemsvaart00
402Zuider Vechtlanden00
TOTAAL114481333916453